نشریه علمی پرستاری گروههای آسیب پذیر- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر اجرایی:

s.jomhouri@gmail.com

ایمیل نشریه:

njv@bpums.ac.ir

 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پرستاری گروههای آسیب پذیر:
http://njv.bpums.ac.ir/find.php?item=1.57.19.fa
برگشت به اصل مطلب