نشریه علمی پرستاری گروههای آسیب پذیر- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  گروه­ های اجتماعی که خطر نسبی ابتلا یا استعداد ابتلا به پیامدهای نامطلوب ناشی از معضلات بهداشتی در آنها بیشتر است؛ آسیب پذیر معرفی می شوند.

  آسیب­پذیری چندبعدی است، بدین معنی که عوامل متعددی در آن دخالت دارند. عوامل مستعدکننده افراد برای آسیب­پذیری و پیامدهای آن، چرخه­ای را ایجاد می­کنند که در آن پیامدها با تقویت عوامل مستعدکننده ،منجر به پیامدهای منفی­تر می­شوند. تغییر وضعیت سلامتی جمعیتهای آسیب­پذیر دشوار است مگر اینکه این چرخه شکسته شود .

  پرستاران و سایر افراد شاغل در حرفه پزشکی و بهداشت عمومی و سیاست­گذاران، بر مداخلات مربوط به مراقبت سلامتی افراد آسیب­پذیر تمرکز دارند، زیرا این گروه­ها از نابرابری در دستیابی به مراقبت­ها،کیفیت نابرابر و غیرمنصفانه مراقبتها و شدیدترین پیامدهای بهداشت نامناسب رنج می­برند.

  گروه­های آسیب­پذیر که مورد توجهات خاص پرستاری هستند:

  1. زنان باردار به ویژه نوجوانان باردار

  2. افراد فقیر و بی خانمان

  3. کارگران مهاجر و کوچ­نشینها

  4. سوءاستفاده کنندگان از مواد

  5. افراد با بیماری روانی شدید

  6. افراد مبتلا به بیماریهای واگیردار

  7. افراد مبتلا به ایدز یا هپاتیت یا سایر بیماریهای قابل انتقال از طریق تماس جنسی

  8. معلولین و خانواده های آنها

  9. سالمندان

  10. نوزادان

  11. افراد با بیماری های مزمن و صعب العلاج

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پرستاری گروههای آسیب پذیر:
http://njv.bpums.ac.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب